شرایط تعویض و استرداد کالا

شرایط تعویض یا استرداد کالا در صورت مغایرت مشخصات کالا:

۱_تمامی‌ مشخصات و ویژگی‌های مندرج برای کالا‌ها توسط طراحان و پدید آورندگان آن‌ها به وجود آماده است و سایت پارادایم هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت و درستی‌ آن‌ها ندارد.

۲_در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مشخصات مندرج در کالا با کالا دریافتی از تحویل آن جدا خودداری کنید در غیر این صورت با تحویل کالا و امضا رسید حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌کنید.

۳_در صورت مرجوع کردن کالا به علت مغایرت مشخصات کالا با کالا دریافتی با رعایت قوانین مندرج در بند ۲ می‌‌توانید هزینه کالای سفارشی خود را مستردد گردانید یا با کالای دیگر موجود در سایت پارادایم تعویض نمایید بدیهی‌ است که ما به التفاوت قیمت کالا‌ها مستردد یا دریافت می شود.

۴_اگر کالایی در طی مرور زمان(از زمان تحویل کالا به بعد) از ویژگی‌‌های مندرج شده برای کالا خارج شود خریدار حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را ندارد.

۵_هر گونه مغایرت در رنگ،شکل،ظاهر،جنس،اندازه،سایز و .. کالا دریافتی با مشخصات مندرج کالا یا تصویر کالا در سایت تابع قوانین مندرج در بند ۱ ،۲و ۳ است.

۶_کلیه هزینه‌های مربوط به ارسال، تعویض و مرجوع کالا که مربوط به مغایرت مشخصات کالا باشد  بر عهد مشتری است.

شرایط تعویض یا استرداد کالا در صورت معیوب بودن کالا:

۷_تمام کالا‌ها قبل از فرستاده شدن توسط کارشناسان پارادایم مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد و از صحت درستی‌ کالا از نظر سالم بودن و فاقد هر گونه پارگی ،شکستگی ،رنگ رفتگی و .. اطمینان حاصل می شود در صورت مشاهده چنین مواردی از دریافت کالا خودداری کرده و مورد اشکال را رسید نمایید در غیر این صورت با دریافت کالا و امضا کردن رسید حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌‌نمایید.

۸_کالا‌های مرجوع شده پس از بررسی‌ و صحت اشکال فنی‌ توسط کارشناسان هزینه را به مشتری عودت می دهد و اگر اشکال مورد تایید قرار نگیرد کالا به مشتری باز گردانده شده و تمامی‌ هزینه‌های مربوط به پیک از مشتری دریافت می شود.

۹_هرگونه خرابی‌ و اشکال در کالای خریداری شده که پس از دریافت کالا مشاهده یه به وجود آید بر عهده مشتری است و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد، حتی در صورت استفاده نکردن از کالا.

۱۰_کالا‌های مرجوع شده در بند ۷ می تواند با کالا‌های موجود در سایت پارادایم تعویض یا هزینه آن به مشتری مستردد گردد.